وقتی اقدام به طراحی وبسایتی میکنیم و بعد از گذر زمان میبینیم که تعداد بازدید کنندگان از این وبسایت بسیار کم است به این اصل واقف میشویم که باید برای جستجو بهتر و بهینه مجهز به هدف جستجویی شویم که همه و همه در سئو معنا پیدا میکند