لوگو (لوگوتايپ، مارک، نشانه، آرم یا علامت تجاری) مجموعه ای از ويژگی ها، مزايا و ارزشهای كالا و خدمات برند را با زبانی ساده در قالب طرحی جذاب و به یاد ماندنی نمايش می دهد.

طراحی لوگو (طراحی لوگوتایپ، طراحی مارك، طراحی نشانه، طراحی آرم، طراحی علامت تجاری) اصول مشخص و پای ای دارد و روند خاصی را برای رسیدن به هدف مطلوب می طلبد. .