طراحی بسته بندی یا همان Packaging ترکیبی از هنر، صنعت و تکنولوژی برای بهبود شرایط نگهداری، حمل و نقل، بازاریابی و استفاده از یک محصول است. هدف از بسته بندی نگهداری محصول برای فروش و ارائه در بازار و انتقال اطلاعات لازم به خریدار می باشد.