کارت ویزیت ( Business Card ) یکی از موثر ترین و ارزانترین ابزار های مرکز تبلیغات و بازاریابی به شمار می رود. کارت ویزیت اطلاعات یک شخص یا شرکت را به ساده ترین شکل در اختیار مخاطبان قرار می دهد.