دراین جلسه به بررسی اهداف بلند مدت سئو پرداخته شد که به شرح زیر است:

مشاوران سئو و کسب و کار های آنلاین، با هدف بهبود و ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات سئو همچنین بهبود فرآیند خدمت رسانی و مشاوره اقدام به همفکری و تشکیل جلسه کردند.

آشنایی با برند های معتبر و سرشناس از مهمترین اهداف جلسه برترین های سئو می باشد.

آشنایی با روش های غیر صحیح ارائه شده توسط افرادی که خدمات سئو ارائه می دهند اعم از هزینه ها، مشاوره ها و ضمانت های ارائه شده غیر معتبر.

هدایت استارت آپ های نوپا و افرادی که اطلاعات صحیحی از سئو و مشاوره های معتبر ندارند و همچینن جلوگیری از اتلاف سرمایه آن ها، معرفی و هدایت به سمت و سویی صحیح و نتیجه گرا.

 پیشنهادات جلسه برترین های سئو در ایران

 

پیشنهادات ارائه شده در این جلسه باب میل تمامی اعضا بوده و در تمامی موارد توافق نظر داشتند. از جمله این پیشنهادات ارائه روش هایی در جهت رسیدن به موارد زیر می باشد :

 

    یکپارچه سازی برند های ارائه دهنده خدمات سئو و ارائه قوانین یکپارچه می باشد.

    ایجاد باور و دیدگاه صحیح عموم از سئو و کمک به تجزیه و تحلیل آن ها در هزینه ها و نتایج مورد انتظار.

    آشنایی با استراتژی های سئو و ایجاد یک فلسفه مشترک بین مشتریان و کارفرما ها.

    ارائه تعریف صحیح از قوانین، زمانبندی ها و هزینه های متقبل شده مشتریان و پاسخگویی صحیح و معتبر به نیاز های و هدایت سرمایه گذاری ها در مسیر صحیح و افزایش اعتبار برند ها.